“Ett klassiskt och smärtsamt vackert drama” “You say it’s forever (Inferno)”