JOSEFIN GÄFVERT           

CONTACT      Försöka bli - handvävda lägenhetsmattor
okt- nov 2017
HV Galleri, Stockholm


2016 tog jag min examen från Konstfack. Mitt examensarbete ”En matta som liknar mig” visade på hur jag som väverska alltid finns närvarande i mina vävar. I mitt senaste projekt ”Ingen matt visit” så har jag undersökt vad som händer om jag anpassar mig och väver mattor utifrån några stockholmares hem. Jag har vävt mattor som istället för att likna mig, försöker likna någon annan. Den annars lantliga handvävda textilen har jag velat förflytta till våran tid och våra hem. En strävan efter att skapa fler hållbara relationer mellan människor och objekt.

Utställningen genomfördes med stöd från Nämnden för Hemslöjdsfrågor. Läs mer