JOSEFIN GÄFVERT           

CONTACT      

Konstfack Spring Exhibition 2021

“Utfläkt på ditt golv (exposed on your floor)”

Konstfack, Stockholm 2021