About    Contact    Instagram    Shop

Lammgiftet

Pågående projekt tillsammans med konstnären Nicola Godman

Med ett kritiskt förhållningssätt till hur romantiserade bilder och nostalgi lägger krokben för nytänkande kulturuttryck, vill vi som unga gotländska konstnärer korsa våra praktiker av väv och installation för att skapa nya bilder av den gotländska kulturidentiteten. Vi hittade en gemensam nämnare i det gotländska fårhuset ”lambgifte” eftersom Josefin väver i ull och då Nicola i sitt multimediala arbete utgår från sin lantbrukarbakgrund, med ett intresse för rumslighet.
Genom arbetet vill vi tillsammans undersöka vad det innebär att bevara? Hur kan vi som konstnärer porträttera det förgångna, lambgifte, och samtidigt berätta om idag?

Field studies. 


Process. 

Exhibition at Konstfack’s Kårgalleri 2020