About    Contact    Instagram    Shop

Textil skulptur till Svandammsparken och vimplar till Hässelby torg

Projektet är en del av Levande Stockholm, Stockholm stads satsning på sommartorg, gågator och pop up-parker. En del platser får också sommarkonst, som görs av Stockholm konst. Konstfacks masterstudenter på Textil fick i uppdrag att göra vimplar till alla sommarplatser. Vi kunde förhålla oss fritt till vimplarnas mönster men var begränsade till att använda 6 förutbestämda färger.
I uppdraget ingick också att göra textila skulpturer av mönstret till våra vimplar till Svandamssparken, Stockholm.

Ett syfte med projektet var att undersöka hur textil kan fungera i det offentliga rummet. Vi uppmanades att i våra vimplar använda oss av ett textilt formspråk. 

Som vävare ville jag att min vimpel skulle ha känslan av en väv utan att vara en direkt avbildning eller en tydlig vävkonstruktion. Jag har kombinerat ett foto och en teckning av en av mina vävar, samt lagt till ett rutnät. När man väver är det många olika komponenter som samspelar. Jag ville att min vimpel, liksom en väv, skulle ha en synlig process.

Curator: Frida Cornell, projektledare på Stockholm konst