About    Contact    Instagram    Shop
22 april 2020
Jag har valt att lämna Studio Supersju. Tack för de här åren!


antv

KONSTHANTVERKARNA

https://konsthantverkarna.se/event/studio-super-sju/


Butterfingers
11 – 29 januari 2020

Vi har varit din fettfläck i tanthöjd, dina frasiga trådar på marken. En utrunnen
milkshake i soffan, en maläten tröja du hittar på vinden. Alla era händers nostalgi,
minnen och kunskaper som aldrig någon annan såg. För text betyder väv, och väven
har alltid talat till dig. Allt mitt är ditt: en våldsam kärleksförklaring.

Med utställningen “Butterfingers” undersöker vävgruppen Studio Supersju
förhållandet till textil i såväl offentliga som konstnärliga rum. Är textil allas egendom?
Innefattar ett taktilt material automatiskt rätten till beröring?C/O Stockholm

A joint exhibition with contemporary art, antiques and modern design.

C/O Stockholm
Dusty Deco, Brahegatan 21
April 11 -13

https://www.steneprojects.se/C-O-Stockholm
STUDIO SUPERSJUS smeksamma slag
på Kaleido i Uppsala


Vävgruppen Studio Supersju grundades hösten 2016 och består av Arianna Funk, Ia Centerhall, Josefin Gäfvert, Miriam Parkman, Mirjam Hemström, Siri Pettersson och Vega Määttä Siltberg.
Medlemmarna, alla födda 1985-1992, kommer från Sveriges främsta utbildningar inom textil: Konstfack, Handarbetets Vänner och Textilhögskolan i Borås. De har redan hunnit göra flera utställningar tillsammans och erhållit stipendier för sitt samarbete.
Med olika bakgrund, uttryck och mål men med väven som gemensam nämnare, ser de många fördelar med att gå samman:
”Trots att design- och konstvärlden premierar konkurrens, så tror vi på kraften i att vara inkluderande!”

Gruppen vill ta väven in i en ny tid.
”Vi är nya förebilder för en gammal konstform. Vi tar avstamp i en uråldrig hantverkstradition men verkar för väven i ett samhälle som präglas av effektivitet och snabb konsumtion, av såväl produkter som upplevelser.” I deras studio vid Årsta Torg blandas handvävsbaserad praktik med samtal kring konst och konsthantverk och om att vara vävare idag.

I sin utställning hos Kaleido tar Studio Supersju – framtidens vävgrupp – inspiration av samtiden och slumpen.
"Vi (är vi sju helt olika vävare?) visar på Kaleido sju nya vävar som aldrig har visats förr. Vävarna följer två röda trådar som kommer att föra oss samman, eller kanske splittra oss? Ett möte mellan olika eller lika, kontroll och risk, i en ström av heja- och bu-rop.”

Så här säger de om sig själva och sina arbeten:
Arianna Funk: ”Jag väver främst brukstextilier samt mattor och konsthantverk i flossa. Skulpturen jag visar hos Kaleido är en del av en studie om hur textilier kan förmedla en process med knop som motiv."
Ia Centerhall: ”Vävning är för mig ett sätt att kommunicera. Jag väver mitt liv i rölakan. Väven i utställningen är en äng. En berättelse om okunskap, missnöje och en tro om att gräset är grönare på andra sidan."
Josefin Gäfvert: ”Mitt arbete handlar om att förhålla sig till olika strukturer och att skapa plats för den egna viljan. Hos Kaleido visar jag en dikt om sanningen."
Mirjam Hemström: ”Vävningen är som en metafor för politiskt tänkande, jämlikhet förkroppsligad i horisontaler och vertikaler som flätas samman, bildar solida ytor. I väven sammanfogas lager av minnen, lukter och mönster."
Miriam Parkman: ”Jag arbetar främst med rya och rölakan/fri bildvävsteknik. Med inspiration från naturen och resor till USA och Mexiko skapar jag portaler av färg - verk för offentlig miljö där ryans djup och bildvävens fria form får betraktaren att stanna upp och förflyttas till en inre plats.”
Siri Pettersson: ”Mina vävar är textilier för rum och hem. Med tekniken dubbelväv arbetar jag med eller mot vävens strikta system och struktur; den lodräta varpen och det vågräta inslaget.”
Vega Määttä Siltberg: "Jag gör textila verk i stor skala, gärna för offentliga miljöer. Mina verk fungerar som viktig kontrast till allt runt omkring oss som är tillverkat industriellt eller bara existerar digitalt.”

RUM FÖR TEXTIL KONST


När:   4 april, kl 13.00 – 16.30
Var:    Konstfack, Telefonplan, Stockholm

Svenska Vävakademin och Textil Konstfack ett symposium för att diskutera den textila konstens situation och framtida förutsättningar i offentliga sammanhang. Vi ser det textila mediet som en ofta outnyttjad resurs och vill med detta seminarium hävda dess plats i offentliga sammanhang. Hur förändrar textil akustik? Är den ljuskänsligare än annan konst? Hur bygger man stämning i ett rum med textil konst som verktyg?

I anslutning till symposiet bjuder vi in ett antal textilkonstnärer till en pop-up utställning i utställningshallen på Konstfack, Vita havet. Verken som visas blir en inramning och utgångspunkt för en paneldiskussion.

UPPDATERAT PROGRAM
_ 13.00–16.30 i Svarta havet
Svenska Vävakademin och Textil konstfack introducerar dagen
_ Korta presentationer om verken i utställningen
Josefin Gäfvert
Kirsi Mattila, HV ateljé
Petter Hellsing
Ulla Parkdal
Amica Sundström och Uglycute
_ 30 minuters föreläsning om akustik, Lennart Nilsson
_ PAUS
_ Paneldiskussion och presentationer

MEDVERKANDE I PANELEN
Annika Enqvist, Statens konstråd
Helena Hernmarck, textilkonstnär
Sara Eriksson, Andreas Erikssons ateljé
Ingeborg Skaar, textilkonservator
Ulrika Mårtensson, arkitekt och textilkonstnär
Moderator: Marcia Harvey Isaksson, inredningsarkitekt

Seminariet är kostnadsfritt, anmälan görs till: info@svenskavavakademin.se
Begränsat antal platser

Frågor besvaras av:
Tina Ignell, tina@vavmagasinet.se
Frida Lindberg, frida@alicelund.se
Ulrika Mårtensson, ulrika.martensson@konstfack.se


Handgjort poddhttp://handgjort.libsyn.com/2-den-vvande-entreprenren


Om du vill nå ut med ditt hantverk, med din slöjd, måste du vara en entreprenör. Men hur gör man? Vävgruppen Studio Supersju jobbar tillsammans och testar nya former för att nå ut med sina verk, bland annat genom pop up-butiker. Gruppen består av Miriam Parkman, Josefin Gäfvert, Mirjam Hemström, Ia Centerhall, Arianna Funk, Siri Pettersson, Vega Määttä Siltberg.

I avsnittet träffar vi även Instagramprofilen Maja Karlsson. Hon designar stickmönster och ger ut böcker. Hon ger oss tre tips för att nå ut i den digitala

världen.

Studio Supersjus pop up-butik är en av de projekt som Nämnden för hemslöjdsfrågor gett bidrag till. Läs mer här.

Läs mer om Studio Supersju på deras hemsida.

Besök Maja Karlssons Instagram här.

Handgjort produceras av Peter Gropman på Iris media, på uppdrag av myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor. Maila redaktionen på handgjort@irismedia.se