JOSEFIN GÄFVERT           

CONTACT      
Om jag hade ord för saknad 2018
140x220 cm Cotton, wool, fish net