JOSEFIN GÄFVERT           

CONTACT      


Studio Supersju popup Betapassagen
Stockholm 2018


Projektet genomfördes med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor. Läs mer om projektet på NFHs hemsida